odtąd

odtąd
odtąd {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł. {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na miejsce, od którego rozciąga się coś w przestrzeni (określone dla rozmówców na tle sytuacji, wskazane gestem lub wiadome w tekście pisanym z poprzedniego zdania); od tego miejsca': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odtąd dalej droga schodzi stromo w dół. Proszę przepisać tekst odtąd do końca strony. Doszli do miejsca, gdzie strop jaskini opadał gwałtownie i odtąd posuwali się na czworakach. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na moment w przeszłości, od którego zaczął trwać jakiś stan lub czynność; od tego czasu; od tamtej chwili': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wyjechał rok temu i odtąd go nie widziałem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wskazuje na moment mówienia, od którego zaczyna się jakiś stan lub czynność; od obecnej chwili': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przyrzekam, że odtąd się poprawię. Cisza, odtąd ani słowa więcej! {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nawiązuje do zdania bliżej określającego moment czasowy, od którego trwa jakiś stan lub czynność (wprowadzonego relatorem {{/stl_7}}{{stl_8}}odkąd{{/stl_8}}{{stl_7}}) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pracuje tu odtąd, odkąd skończył szkołę. Odtąd, odkąd zmienił klimat, przestał chorować. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • odtąd — 1. «od tego momentu, czasu (do chwili obecnej)» Jesienią zachorował i odtąd już się czuł niedobrze. 2. «od chwili obecnej (na przyszłość)» Obiecuję ci, że odtąd wszystko się zmieni. 3. «od tego miejsca» Droga biegła odtąd prosto. Odtąd zacznij… …   Słownik języka polskiego

  • Курган Костюшко (Поланец) — У этого термина существуют и другие значения, см. Курган Костюшко. Памятник Курган Костюшко Kopiec Kościuszki …   Википедия

  • odkąd — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} używany w pytaniach zawiera skierowaną do rozmówcy prośbę o wskazanie miejsca, od którego rozciąga się coś w przestrzeni lub od którego zaczyna się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wola — 1. Człowiek (ludzie) dobrej woli «o kimś, kto ma dobre zamiary, kto pragnie pomóc innym»: (...) los przytuliska jest w rękach ludzi dobrej woli, którzy mogą i chcą pomóc bezdomnym zwierzętom. SN 04/01/1999. 2. przestarz. Czuć, poczuć wolę bożą… …   Słownik frazeologiczny

  • wytrącić — komuś argumenty, broń, przestarz. oręż (z ręki) «podważyć czyjeś argumenty, odebrać im siłę»: Owszem, jest u nas taka jedna baba, co krowom mleko odbiera i kołtuny sprowadza. Ale my ją chcemy przyciągnąć do partii, żeby wytrącić z ręki argument… …   Słownik frazeologiczny

  • wytrącać — Wytrącić komuś argumenty, broń, przestarz. oręż (z ręki) «podważyć czyjeś argumenty, odebrać im siłę»: Owszem, jest u nas taka jedna baba, co krowom mleko odbiera i kołtuny sprowadza. Ale my ją chcemy przyciągnąć do partii, żeby wytrącić z ręki… …   Słownik frazeologiczny

  • ignorować — ndk IV, ignorowaćruję, ignorowaćrujesz, ignorowaćruj, ignorowaćował, ignorowaćowany «świadomie, celowo nie zauważać, nie brać pod uwagę; lekceważyć» Ignorować kogoś, coś. ignorować się «ignorować jeden drugiego» Pokłóciły się i odtąd ignorowały… …   Słownik języka polskiego

  • wysiudać — dk I, wysiudaćam, wysiudaćasz, wysiudaćają, wysiudaćaj, wysiudaćał, wysiudaćany pot. «wyrzucić, wypędzić, usunąć siłą, podstępem; wykurzyć» Próbowano mnie stąd wysiudać. Wysiudano go z mieszkania i odtąd tułał się po znajomych …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”